Bấm lỗ giấy - Dập giấy

Bấm lỗ giấy winmax

38,000 

Phụ kiện Handmade

Băng keo hình

4,000 

Phụ kiện Handmade

Băng keo kim tuyến

5,000 

Phụ kiện Handmade

Băng keo ren lưới

6,000 

Phụ kiện Handmade

Băng keo sáp

10,000 

Giấy - vải nỉ - Xốp Bitis

Bìa mô hình 3mm

20,000 

Phụ kiện Handmade

Bông tuyết dạ quang

22,000 

Phụ kiện Handmade

Bột cỏ

15,000 

Phụ kiện Handmade

Chỉ lên thêu

4,000 

Phụ kiện Handmade

Chuông hình thú

10,000 

Phụ kiện Handmade

Chuông lớn

12,000 

Phụ kiện Handmade

Chuông lục lạc

3,000 

Bấm lỗ giấy - Dập giấy

Dập giấy tạo hình cỡ vừa

35,000 

Bấm lỗ giấy - Dập giấy

Dập giấy tạo hình lớn

45,000 

Bấm lỗ giấy - Dập giấy

Dập góc giấy

85,000 

Bấm lỗ giấy - Dập giấy

Dập viền giấy

55,000 

Dây các loại - Ruy băng

Dây cước xỏ vòng

10,000 

Dây các loại - Ruy băng

Dây da lộn

8,000 

Dây các loại - Ruy băng

Dây dù (dây tim 1mm)

8,000 

Dây các loại - Ruy băng

Dây dù (dây tim 2.5mm)

6,000 

Dây các loại - Ruy băng

Dây kim tuyến

6,000 

Dây các loại - Ruy băng

Dây kim tuyến trang trí

6,000 

Dây các loại - Ruy băng

Dây lá giả trang trí 2.5m

25,000 

Dây các loại - Ruy băng

Dây lá phong trang trí 2.5m

25,000 

Dây các loại - Ruy băng

Dây Ruy băng 1cm

10,000 

Dây các loại - Ruy băng

Dây Ruy băng 2cm

16,000 

Dây các loại - Ruy băng

Dây Ruy băng 4cm

40,000 

Dây các loại - Ruy băng

Dây Ruy băng chấm bi

24,000 

Dây các loại - Ruy băng

Dây Ruy băng kim tuyến

12,000 

Dây các loại - Ruy băng

Dây Ruy băng len

26,000 

Dây các loại - Ruy băng

Dây thừng 2li 10m

30,000 

Dây các loại - Ruy băng

Dây thừng 2mm

45,000 

Dây các loại - Ruy băng

Dây thừng 5mm

55,000 

Dây các loại - Ruy băng

Dây thừng 6li 10m

40,000 

Dây các loại - Ruy băng

Dây thừng lá

22,000 

Dây các loại - Ruy băng

Dây thừng màu 2mm ( dây gai)

45,000 

Giấy - vải nỉ - Xốp Bitis

Giấy báo gói quà (hoa)

8,000 

Giấy - vải nỉ - Xốp Bitis

Giấy bìa cứng A4 thơm có hoa văn

2,000 

Giấy - vải nỉ - Xốp Bitis

Giấy dán tường decal 2m

30,000 
Loading...